Про фонд

Історія створення. Від ідеї до реалізації.

     Благодійний Фонд Реалізації ідей заснований 21 травня 2018 року в місті Києві, Україна, як неприбуткова благодійна організація. Фонд створено за ініціативи групи однодумців, яким небайдужа подальша доля малого та середнього бізнесу в Україні, вирішення соціальних задач, та подолання бідності в державі. Організації присвоєно код ЄДРПОУ № 42148104, отримано статус неприбутковості, та покладено початок великої та важливої роботи.

     Місія Благодійного Фонду Реалізації ідей:
«У вас є ідеї? Давайте втілювати їх разом! Разом будуємо демократичну та процвітаючу Україну! Сприяємо громадянам, підприємництву, об’єднанням громадян та громадам в реалізації їх ідей та проектів, спрямованих на підвищення соціального та економічного рівня населення України».

     Основна мета діяльності Фонду – економічна допомога населенню, підприємництву України, громадам та об’єднанням громадян, яка передбачає надання цільової, адресної благодійної допомоги у вигляді грантів, та іншої матеріально — технічної допомоги від міжнародних та вітчизняних донорів. Також метою Фонду є поширення культури благодійництва, спонсорства та меценатства, а нашими пріоритетами є допомога малому та середньому бізнесу, розвиток фермерства, зокрема малих фермерських хазяйств, реалізація інноваційних проектів в різних галузях, проектів з теплозбереження, зеленої та відновлювальної енергетики тощо. Велику увагу приділятимемо соціальним проектам та соціальному підприємництву, розбудові демократичних та економічних перетворень в країні.
Якщо вам близькі наша мета, місія та наші ідеї, залучайтеся до нас, будемо втілювати кращі зміни в життя!

     Задачі БО “БФ Реалізації ідей” на 2018-2019 рік:
1. Вивчення досвіду та досягнень фандрейзингу вітчизняних та міжнародних організацій. Практичне втілення набутого досвіду в роботі Фонду.
2. Моніторинг та вивчення соціальних проблем, потреб малого бізнесу та фермерства, пошук іноваційних та інтелектуальних ідей шляхом сбору попередніх проектних заявок на фінансування та надання іншої матеріально-технічної допомоги. Обробка заявок, пошук відповідних грантових конкурсів, навчання потенційних аплікантів.
3. Налагодження зв’язків з громадськістю, поширення своїх ідей з метою долучення зацікавлених сторін, поширення культури благодійництва, спонсорства та меценатства для вирішення спільних цілей та завдань.
4. Залучення коштів від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних. З метою реалізації проектів Фонду та проектних заявок аплікантів, відібраних шляхом конкурсу.
5. Організація збору коштів через краудфандингові платформи, в тому числі через нашу платформу Реалізації ідей.
6. Організація управління зібраними коштами з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги. Ведення прозорої та звітної діяльності, як перед державними органами, так і перед благодійниками, благодійними організаціями та членами нашої організації.
7. Організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, лекцій для потенційних грантоотримувачів, благодійників та зацікавлених сторін.
8. Надання допомоги у вигляді грантів, розробка та реалізація програм, що спрямовані на:
– підтримку та розвиток приватного бізнесу в Україні у всіх сферах економіки;
– стимулювання ведення домашнього господарства;
– допомогу соціально незахищеним верствам населення та фінансування соціальних проектів;
– допомогу та підтримку сільського господарства;
– підтримку інноваційних проектів (в тому числі енергозбереження та відновлювальна енергетика), та проектів з IT сектору, тощо.

Концепція та стратегія БФ Реалізації ідей

Єдиний, визначальний задум та система поглядів, яким ми керувались при створенні нашої благодійної організації – це розвиток цивілізованих форм філантропії в Україні, впровадження кращих форм благодійності, поступове досягнення нашої основної мети – надати можливість всім, кто має ідеї, власний бізнес, розвивати свою справу не тільки на користь собі, а і суспільства та соціуму. Подолання бідності – гучне висловлювання, але якщо наша організація допоможе хоча б невеликому відсотку в розвитку своєї справи та ідей, та вирішенні соціальних проблем – вважатимемо це своїм внеском у кращі зміни в Україні у суспільних інтересах. Свою діяльність ведемо на основі соціального підприємництва, заохочуючи бізнесові круги залучатись до справ меценатства та доброчинності. Вважаємо, що очикування поки хтось дасть, культивує утриманські настрої, тому треба впроваджувати цивілізовану благодійність, адже багато соціальних проектів можно реалізувати своїми силами.
Стратегія розвитку та основні політики нашого Фонду будуються на основі Статуту організації та його основних документів, з дотриманням всіх вимог діючого законодавства України та Закону України про благодійну діяльність та благодійні організації.
Долучайтесь до нас та разом будуємо заможну та процвітаючу Україну!

Виписка з державного реєстру

Витяг зі статуту

Долучитися