Послуги Фонду

ПОСЛУГИ БО БФ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ, НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ

     Благодійний Фонд Реалізації ідей був створений ініціативною групою людей для втілення в життя основоположних прав та свобод людини в Україні, подолання бідності, соціального та економічного розвитку країни та її регіонів. За нами не стоять олігархічні клани, якісь окремі групи чи партії, наша головна мета – подолання бідності, відродження малого та середнього бізнесу, створення доданої вартості, допомога в розвитку села та мікро-фермерства, вирішення соціальних викликів та питань, реалізація інноваційних проектів, корисних для суспільства тощо. Для виконання Статутних цілей та завдань, та для досягнення своєї головної мети наш БФ Реалізації ідей виконує наступне:

1. Комплексне навчання (майстер-класи, семінари, тренінги, стажування), консультації з питань пошуку фінансування грантових проектів, розвитку філантропії та соціального підприємництва. Навчання та допомога у складанні грантових проектних заявок, подання до відкритих грантових конкурсів. Супровід та адміністрування грантових проектів.

2. Соціальний маркетинг: моніторинг соціальних проблем/послуг; налагодження взаємин з донорами/реципієнтами; супровід та адміністрування благодійних проектів. Дизайн і менеджмент соціальних проектів приватних осіб та корпорацій. Сприяння меценатській діяльності.

3. Проведення тематичного/цільового фандрейзингу, PR/BTL акцій, здійснення програми лояльності.

4. Публічне лобіювання (адвокасі) – захист і просування інтересів груп населення на рівні громади.

5. Виготовлення та розміщення соціальної реклами.

6. Впровадження соціальних інновацій (венчурна філантропія, соціальний франчайзинг)

7. Проведення цільових благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, згідно затверджених програм Фонду, та в співпраці з іншими організаціями громадського суспільства.

8. Інша діяльність згідно Статуту Фонду, що відповідає цілям та завданням організації, та спрямована на віришення головної мети та місії БФ Реалізації ідей.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для здійснення благодійної діяльності, реалізації мети (цілей та завдань), програм та напрямків діяльності фонду, визначених її установчими документами, та фінансування адміністративних видатків на утримання організації, в рамках Закону України про благодійність та благодійні організації, та у сумі, що не перевершує двадцять відсотків річного обігу коштів.

Долучитися